1. jūnijā Atrakcijas aktīviem bērniem

1. junijs
MEŽAPARKS, no plkst. 10.00 līdz 18.00

Rīga – aktīvo bērnu galvaspilsēta
Programmā: piepūšamās spēles, Saldumu galvaspilsētas olimpiāde, zīmēšanas konkurss Olimpiskā Rīga, Open stage jaunajiem izpildītājiem, Brīvais mikrofons, keramikas studija, kā arī dažādas sportiskās aktivitātes n citi pasākumi.
Rīko biedrība Sporta attīstības centrs
Ieeja bez maksas

Rīgas dome sadarbībā ar producentu apvienību SINKOPA, 2008.gada. 1.jūnijā, Bērnu aizsardzības dienā, realizēs projektu „BĒRNU GALVASPILSĒTA”. 2007.gadā šis projekts veiksmīgi apvienoja vairāk kā 1500 dalībnieku no dažādiem Rīgas un Latvijas bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīviem un guva lielu sabiedrības atsaucību -pasākuma apmeklētāju skaits pārsniedza 10 000.
„BĒRNU GALVASPILSĒTAS” pamatideja – izveidot lieliskus svētkus Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, kas ļautu vecākiem iepazīties ar Rīgas pilsētas interešu un sporta izglītības iestāžu piedāvātajām ārpusskolas aktivitātēm, bet bērniem sniegtu iespēju klātienē izmēģināt spēkus mākslas un sporta žanros, kā arī dažādu radošo u.c. interešu izglītības pulciņu dalībniekiem, parādīt plašākai auditorijai savu varēšanu un talantus.

Projekta „BĒRNU GALVASPILSĒTA” virsuzdevums ir, ne tikai vienu dienu gadā pārvērst visu Rīgu par bērniem draudzīgu, aizraujošu, radošu un interesantu pilsētu, bet arī aktualizēt bērnu brīvā laika pavadīšanas kvalitātes problemātiku gan pilsētas, gan arī valsts mērogā. Pasākuma organizēšanā iesaistījušās vairākas pašvaldību un privātas organizācijas, kuru darbības pamatā ir bērnu aktīva dzīves veida popularizēšana.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv