Saulesdārzu atkal grib privatizēt

Mežaparka Attīstības biedrība atkārtoti aicina Ministru kabinetu neatbalstīt Ministru kabineta komitejas 17.03.2008. lēmumu nodot privatizācijai daļu no bijušā Saulesdārza teritorijas (nekustamie īpašumi Rīgā, Mežaparkā, Ezermalas ielā 24/26) un lūdz Ministru prezidentu Ivaru Godmani un koalīciju partiju ministrus paskaidrot sabiedrībai šī lēmumprojekta pamatotību, izdevīgumu un atbilstību valsts interesēm, ņemot vērā, ka sabiedrība un valsts jau vairākkārt ir paudusi viedokli, ka Saulesdārzs ir saglabājams valsts īpašumā.

Mežaparka Attīstības biedrība aicina sabiedrību paust savu nostāju par Saulesdārza privatizāciju Mežaparka mājaslapā internetā https://www.mezaparks.eu/

Šī ir trešā reize kopš Saulesdārza likvidācijas 2000. gadā, kad valdībā tiek skatīts Saulesdārza nomnieka ”SIA Ķeizarmeža” prasība privatizēt Saulesdārza teritoriju.

2002. gadā Ministru kabinets pieņēma lēmumu paturēt Saulesdārzu valsts īpašumā pēc tam, ka sabiedrība (vairāki desmiti nevalstisko organizāciju, kas pārstāvēja vairākus tūkstošus Latvijas iedzīvotājus) protestēja pret iecerēto privatizāciju.

2006. gada augustā Saulesdārza nomnieks “SIA Ķeizarmežs” atkārtoti iesniedza prasību valdībā privatizēt Saulesdārza teritoriju. 2007. gada 30. janvāra sēdē 9.Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija deputāta Jāņa Strazdiņa vadībā pieņēma lēmumu par Saulesdārza saglabāšanu valsts īpašumā. Pašreizējais nomas līgums starp SIA „Ķeizarmežs” un Izglītības un zinātnes ministriju kalpo par garantu, ka nomnieks Saulesdārza teritoriju izmanto tieši jauno futbolistu audzināšanai.

Mežaparka Attīstības biedrības nostāja ir, ka par tautas ziedotiem līdzekļiem pirktais nekustamais īpašums Saulesdārzs ir sabiedrības īpašums, tā nodošana privatizācijai ir pretrunā ar sabiedrības interesēm. Saulesdārzam ir jāpaliek sabiedrības īpašumā un jākalpo sākotnējam mērķim – latviskās kultūras kopšanai un jaunatnes izglītībai.

Papildu informācija:
Kristīne Āboliņa, Andis Zīlāns, Mežaparka Attīstības biedrība, Tālr.: 7518014, 28390057, aab.kristine@apollo.lv ,

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv