MAB priekšlikumi Kokneses pr. 2

2007. gada 21. decembris
Nr. K-44
Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamentam

Mežaparka Attīstības biedrības PRIEKŠLIKUMI zemes gabala Rīgā, Kokneses prospektā 2 un tam piegulošās teritorijas detālplānojumam

1. Ņemot vērā, ka detālplānojuma izstrāde notiek Rīgas jauna attīstības centra teritorijā un teritorija par labu un efektīvu attīstības centru nevar kļūt, ja to attīsta haotiski un pa nelielam gabaliņam bez kopējās koncepcijas (cik kopumā būs jauni iedzīvotāji, jaunas darbavietas, jaunas mašīnu piesaistes vietas, no tā izrietošais bērnudārzu, skolu, veikalu un citu pakalpojumu skaits), ierosinām izstrādāt kopēju detālplānojumu visai apkaimes teritorijai starp Kokneses prospektu, Ķīšezera, Ezermalas un Ķempes ielām.

2. Kokneses prospekta 2 un tam piegulošās teritorijas apbūves noteikumus un būvniecības ieceres apstiprināt tikai PĒC 1. punktā minētā vienotā detālplānojuma un attīstības koncepcijas izstrādes.

3. Ja netiks ņemts vērā 1. un 2. punkts, tad, precizējot teritorijas atļauto izmantošanu, tai noteikt publiskās apbūves statusu, jo:

a. tā ir vistuvāk tramvaja pieturai un pilsētas nozīmes ielai un līdz ar to visērtāk izmantojama vislielākajam apkaimes cilvēku skaitam.

b. Ņemot vērā publisko, pakalpojumu un tirdzniecības iestāžu deficītu jau pašreizējā Ķempes ielas apbūvē, un paredzamo iedzīvotāju skaita būtisko pieaugumu nākotnē, tas risinātu, nevis saasinātu problēmu vai atliktu risinājumu uz neparedzami tālu nākotni.

4. Ja netiks ņemts vērā 1. un 2. punkts, tad, precizējot teritorijas apbūves noteikumus, minētajā zemesgabalā noteikt maksimālo stāvu augstumu 5-6 stāvi, kas pēc ilgtspējīgas pilsētbūvniecības prakses un apkārtējo iedzīvotāju viedokļiem par labu dzīvesvidi ir pieņemamākais risinājums.

5. Attiecībā uz pieļaujamo pazemes apbūvi noteikt, ka tā izvietojama TIKAI zem ēkas, lai projekta attīstības laikā saglabātu teritorijā maksimāli daudz esošo koku, kuri ir vienīgie lielie un tādēļ apstādījumu struktūrai un kvalitātei būtiskie apkaimes teritorijā.

6. Ņemot vērā ļoti izdevīgo teritorijas izvietojumu attiecībā pret tramvaju, noteikt mazāku nepieciešamo autostāvvietu skaitu, nekā tas noteikts Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos šādām teritorijām, lai veicinātu sabiedriskā transporta izmantošanu un sastrēgumu problēmu risinājumu rajonā un nepārnestu Rīgas centra pašreizējās satiksmes problēmas (kur, pēc ekspertu sniegtajiem atzinumiem, risinājums ir autostāvvietu skaita samazināšana) arī uz jaunajiem attīstības centriem.

7. Detālplānojuma uzdevumā paredzēt, ka esošos zemesgabalus nedrīkst dalīt, lai nākotnē neizveidotos papildus ambīcijas iespējas jau tā nelielajā teritorijā.

Lūdzam sniegt rakstisku atbildi ar minēto priekšlikumu izvērtējumu.

Patiesā cieņā,
Kristīne Āboliņa
Mežaparka Attīstības biedrības Valdes priekšsēdētāja

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv