Pabeigta Mežaparka pievienošanai vienotas kanalizācijas un ūdensvada tīklam

2007.gada 29.augusts.
Informāciju sagatavoja SIA ”Rīgas ūdens”.

Augusts kļuvis par mēnesi, kad SIA ”Rīgas ūdens” pilnībā noslēgs ”Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta” (RŪAVP) otro fāzi. Projekts paredzēja izbūvēt tuneļkolektoru un Vairoga no Gaujas ielai, rekonstruēt Zaķumuižas ūdensgūtni. Tomēr sarežģītākais projekts bija Mežaparka, Mārupes un Vecāķu pievienošanai vienotas kanalizācijas un ūdensvada tīklam.

Ūdens un kanalizācijas tīkla izbūvi sarežģīja virkne apstākļu tomēr galvenais bija rakšanas darbu sagādātās neērtības iedzīvotājiem augstākminētajos Rīgas mikrorajonos.

RŪAVP 2. fāze bija pirmais SIA ”Rīgas ūdens” projekts, kurā tika piesaistīti ES Kohēzijas fonda līdzekļi. Patreizējais rezultāts liecina, ka līdzekļi sekmīgi apgūti.

Liela nozīme projekta rezultātā un pašlaik sakārtotajās mikrorajona ielās ir Rīgas Domei, ura no saviem līdzekļiem trīs gados atvēlēja 6 000 000 LVL ielu noasfaltēšanai rakšanas darbu vietās visā brauktuves platumā Bez šīs summas RŪAVP izmaksāja 30 miljonus EUR. Kohēzijas fonda finansējums paredzēja, ka nauda asfaltēšanai tiek sniegts tikai izraktās tranšejas plašumā. Šādi asfaltēšanas darbi neradītu komfortablākus apstākļus.

Pašlaik jebkurš var pārliecināties par kvalitatīvi asfaltētajām ielām(Meža prospekts, Hamburgas, Tēriņu, Cēres, Codes, un virknē citu ielu), kurās iepriekš bija veikti ar būvniecību saistītie rakšanas darbi.

Arī pašlaik SIA ”Rīgas ūdens” īsteno virkni projektu, kas saistīti ar ES finansējuma piesaisti. Projekts, kurš apvieno virkni ūdenssaimniecības projektu Rīgā saucas ”Udenssaimniecības attīstība Rīgā” 3. kārta, kas pēc būtības ir RŪAVP 2. kārtas turpinājums. Tiek uzstādīti dīzeļģenerātori galvenajos uzņēmuma objektos ārkārtas situācijas gadījumiem. Uzsākta kanalizācijas kolektora izbūve Hanzas ielā. Par iespējam realizēt virkni projektu pašlaik norisinās konkursi, kas tuvākajā laika noslēgsies un tik uzsākti būvniecības darbi.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv