Izstrādās detālplānojumu 1,52 hektāru lielai teritorijai Mežaparkā

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas deputāti šodien atbalstīja detālplānojuma izstrādāšanu aptuveni 1,52 hektāru lielai teritorijai Mežaparkā, Kokneses prospekta un M.Ķempes ielas krustojumā.

Detālplānojuma ierosinātāji ir SIA “Mežaparka prestižs”. To izstrādās SIA “Pilsētplānošanas birojs” par pasūtītāja līdzekļiem.

Pilsētas attīstības plāns šajā teritorijā paredz 18 līdz 24 stāvu augstu apbūvi.

Deputāti atbalstīja minētā detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevumu, kā arī detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktās atļautās izmantošanas realizācijas iespējas un paredzēt tām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu. Detālplānojuma uzdevums ir Rīgas domes saistošo noteikumu veidā noteikt pieļaujamās apbūves tipu un detalizētus apbūves noteikumus.

Galīgais lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu būs jāpieņem domes sēdē.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv