Vēstule Rīgas mēram par Ezerparku un Jaunais Mežaparks

2007. gada 15. maijs
Nr. K- 33

Jānim Birkam
Rīgas domes priekšsēdētājam
Rātslaukumā 1, Rīga LV–1539

Godātais J.Birka kungs,

Lūdzam Rīgas domei neapstiprināt būvieceres:
v Darījumu un dzīvojamā rajona projekts “Ezerparks”, Rīga, Rusova iela 1, 1c, zemes gabala kadastra nr. 0100085 2045 un nr. 0100 085 2073” ar apm. 25 ha lielu platību (atsauksme par būvieceri pielikumā);
v Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā kompleksa Kokneses prospektā Rīgā, Kokneses prospektā 1A, kadastra Nr. 01000902016, būvniecības ieceri, ar apm. 4 ha lielu platību un 367 autostāvvietām,
un detālplānojumu Kokneses prospektā 1A (kadastra Nr.01000900011), bijušajā armijas poligonā, kas ietver apm. 38 ha liela zemes gabalu “Mežaparka” jaunā attīstības centrā, kamēr nav izvērtēta pilsētas dažādu infrastruktūru kapacitāte, pietiekamība un kvalitāte, lai nodrošinātu kvalitatīva jauna attīstības centra izveidi, kurš pozitīvi kalpotu un vismaz nepasliktinātu dzīves vides kvalitāti blakusesošajās apkaimēs Mežaparkā, Teikā un Čiekurkalnā un kalpotu kopējai Rīgas ilgtspējīgai attīstībai.

Mežaparka Attīstības biedrība ir iesniegusi Vides pārraudzības valsts birojam lūgumu piemērot vienu kopēju ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru visiem attīstības projektiem (detālplānojumiem, būviecerēm) jaunajā Rīgas attīstības centrā starp Mežaparku, Ķīšezeru un Čiekurkalnu saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.3}b) pantu “ja vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā paredzēto darbību kopējo un savstarpējo ietekmi”.

Paldies par uzmanību un ceram uz pozitīvu atbildi un Jūsu iesaisti kvalitatīva jaunā apbūves centra veidošanā Mežaparkā, Rīgā.
Patiesā cieņā,

Kristīne Āboliņa
Mežaparka Attīstības biedrības Valdes priekšsēdētāja
67518014

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv