Paziņojums par detālplānojumu zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 1A

No šodienas sākas sabiedriskās apspriešanas pirmais posms aptuveni 30 hektāru plašai teritorijai Mežaparkā, Kokneses prospektā 1a, liecina publikācija oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Balstoties uz Rīgas domes 2007.gada 27. februārī ir pieņemto lēmumu nr.2130 (prot. nr.64, 5.§) “Par zemesgabala Rīgā, Kokneses prospektā 1A (kadastra nr. 01000900011), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežu un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”, tiek izstrādāts detālplānojums Kokneses prospektā 1a (“JAUNAIS MEŽAPARKS”).
Detālplānojuma ierosinātājs ir SIA “Baltic Park”, to izstrādās arhitektu birojs SIA “Nams”.
Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu (2006. – 2018.) teritorijas atļautā izmantošana ir centru apbūves teritorija, daļēji apstādījumu un dabas teritorijas. Tāpat detālplānojumā šai teritorijai jāparedz atbilstoša infrastruktūra.
Paredzams, ka šajā vietā tiks izveidots jauns daudzstāvu dzīvojamais rajons.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumā noteiktajām Centru apbūves prasībām, radot priekšnoteikumus plānojamās teritorijas attīstībai.
Detālplānojuma 1.posma sabiedriskās apspriešana ilgst no 03.05.2007. līdz 01.06.2007. Detālplānojuma izstrādātājs ir arhitektu birojs SIA NAMS. Izstrādes vadītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.
Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21, darba dienās (pirmdienās no plkst.8.30 līdz 12 un 12.30 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.30 līdz 12 un 12.30 līdz 17, piektdienās no plkst.8.30 līdz 12 un no12.30 līdz 16), kā arī Klientu Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā darba dienās (pirmdienās un ceturtdienās no plkst.10 līdz 19, otrdienās, trešdienās no plkst.9 līdz 16, piektdienās no plkst.9 līdz 14). Informācija par detālplānojuma izstrādi ir pieejama internetā http://www.rdpad.lv/sadaļā Sabiedriskās apspriedes.
Par Rīgas teritorijas plānojumu, attīstības programmu un citiem attīstības dokumentiem interesēties Rīgas domes Attīstības departamentā Amatu ielā 4.
Par detālplānojuma izstrādes materiāliem interesēties pie izstrādātāja SIA “Nams” Blaumaņa ielā 9-14, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālr. 7242137.
Aptaujas anketas pieprasīt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālrunis informācijai 67012850 vai arī izstrādātājam SIA NAMS, Blaumaņa ielā 9-14, Rīgā, LV-1011, tālrunis informācijai 7242137. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 1.jūnijam.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g.9 maijā arhitektu birojā SIA NAMS Palasta ielā 7, Rīgā, no plkst.15.30 līdz 16.
ANKETA: http://www.rdpad.lv/uploads/sab_apspried/AAKokneses.doc

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv