Mežaparka cilvēki – Rīgas septiņsimtgadē

Nelielajā Mežaparka villu kolonijā kopš tās dibināšanas laikiem Rīgas septiņsimtgadē dzīvojuši un dzīvo vairāki simti gan latviešu, gan vācu un citu tautu kultūras, sabiedriskie un valsts darbinieki. Viņi devuši būtisku ieguldījumu gan Latvijas, gan arī Eiropas mākslas, zinātnes un tautsaimniecības attīstībā, taču okupācijas gados viņu vārdi gandrīz zuduši no ļaužu atmiņas. Daudzi iedzīvotāji nav informēti, ka viņu mājas ir kultūras pieminekļi un kādus pienākumus uzliek un kādas tiesības dod šo māju apsaimniekošana. Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) vienmēr ir izglītojusi un informējusi Mežaparka iedzīvotājus un plašāku publiku par nozīmīgākajām personībām, kuras ir dzīvojušas Mežaparkā, un arī turpmāk MAB šeit un savos izdevumos informēs par šiem cilvēkiem.

Šā darba aizsācēja un lielāko iegūldījumu ir devusi MAB pirmā priekšsēdētāja Dr. philol. Saulcerīte Viese, kura līdz sava mūža beigām satrādāja Mežaparka un tās iedzīvotāju labā, apkopojot liecības, fotogrāfijas un rakstus par Mežaparka pirmsākumiem, tā attīstību un cilvēkiem.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv