Mežaparka attīstības biedrības aicina pievērst uzmanību projektam Jaunais Mežaparks

Mežaparka Attīstības biedrība aicina pievērst uzmanību šādiem projekta aspektiem:
Kokneses prospektā 1A paredzētā centru apbūves teritorija nozīmē zemes gabalus, kur primārais zemes, būvju vai to daļu izmantošanas veids ir intensīva jaukta apbūve ar daudzveidīgām funkcijām (komerciāla rakstura darījumu iestādes: bankas, viesnīcas, biroji un kantori, gadatirgi, konferenču un izstāžu iestādes, kā arī tirdzniecības un pakalpojumu objekti), arī dzīvojamo funkciju, izslēdzot ražošanas funkcijas. Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta centru apbūvei, ir: darījumu iestāde, tirdzniecības un pakalpojumu objekts, (speciāla) izglītības iestāde, pārvaldes iestāde, kultūras iestāde, zinātnes iestāde, sporta būve, apstādījumi, degvielas uzpildes stacija, dzīvoklis kā palīgizmantošana, individuālais darbs, daudzdzīvokļu nams, bērnu pirmsskolas iestāde, ārstniecības iestāde un sociālās aprūpes iestāde.

Šis detālplānojums, ņemot vērā sabiedriskajā apspriedē izteiktos viedokļus, precizēs Rīgas apbūves noteikumus (t.i. atļautās darbības) Kokneses prospektā 1A attiecībā uz:

 • apbūves intensitāti, kura pašreiz paredzēta 500%, bet paaugstināta stāvu skaita gadījumā var tikt noteikta lielāka;
 • minimālo apbūves intensitāti, lai novērstu teritoriju ekstensīvu izmantošanu;
 • maksimālo stāvu skaitu (turklāt apbūves noteikumi paredz, ka projekta realizācijā detālplānojumā noteikto stāvu skaitu drīkst palielināt par 35% (nepārsniedzot 12 stāvus), vai par 50%, ja stāvu skaits ir lielāks par 12;
 • Apbūves noteikumos attiecībā uz centru apbūves teritorijām nav noteikts minimālais apstādījumu teritorijas daudzums (apbūves noteikumi pieejami lapā http://www.rdpad.lv/rpap/ 3.2. punktā).

Tā kā šī ir detālplānojuma 1. sabiedriskā apspriešana, tad detālplānojuma izstrādes beigās ir paredzama otrā sabiedriskā apspriešana.

Ar Mežaparka Attīstības biedrības viedokli par šo projektu varat iepazīties Mežaparka mājas lapā, kā arī pie Mežaparka Attīstības biedrības jaunumu dēļa Kokneses prospektā 15, Pasta ēkā, abās vietās gaidām arī komentārus un ierosinājumus šī viedokļa papildināšanai.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv