Mežaparka Attīstības biedrībai 10 gadi – ieskats vēsturē – pirmie sarīkojumi

1997. gada 26. septembrī tika izveidota un apstiprinātā Mežaparka Attīstības biedrība. Pirmās aktivitātes Mežaparka Attīstības biedrībā iezīmējās ar diviem sarīkojumiem 1997. gada 15. un 16.oktobrī. Sarīkojumi zināmā mērā raksturoja biedrības iecerētos darbības virzienus. Pirmais no tiem bija veltīts Mežaparka kultūras darbinieku – šoreiz Ersu ģimenes – piemiņai, otrais – vides kopšanai.

Ādolfs Ers un Helēna Ers – Kozlovska
1997. gada 15.oktobra Mežaparka Attīstības biedrības sarīkojumā vakara organizētāji pieminēja rakstnieku Ādolfu Ersu un viņa dzīvesbiedri – kādreiz tautā ļoti iemīļoto Latgales lakstīgalu Helēnu Ersu-Kozlovsku, kuri kopš 1932.gada dzīvojuši pašu celtā mājā Siguldas prospektā 4. Ersu meita tulkotāja Mirdza Ersa stāstīja par vecāku likteņiem gan kopīgo dzīves gaitu sākumā, gan arī par traģisko mūža galu okupācijas laikā. Baltoskandijas akadēmijas direktors Silvesters Gaižuns savukārt ieskicēja rakstnieka ciešos sakarus ar brāļu tautu – lietuviešu un igauņu – kultūrām, veidojot grāmatas ar spilgtiem jauno valstu raksturojumiem.

Lekcija par dārzu un koku kopšanu
1997. gada 16.oktobra Mežaparka Attīstības biedrība rīkoja sarīkojumu, kurā tā laika Rīgas galvenais dārznieks Andris Zvirgzds nolasīja plašu, ar uzskatāmo materiālu bagātu lekciju par dārzu un koku kopšanu, par koku sugām, kas Mežaparkā ieviesušās patvarīgi, par kokiem, kas saudzējami un audzējami, par likumiem, kas jāzina, kokus cērtot. Šāda tipa lekcijas turpinājās visu ziemu, un tām ar laiku pievienojās pārskati par Mežaparka arhitektūras pieminekļiem.

Līdzīga rakstura atceres vakarus Mežaparka Attīstības biedrība rīkoja katru mēnesi. Nākamie notika novembra vidū. Tie bija veltīti Kārlim un Lizetei Skalbēm – viņi Mežaparkā, Mātera ielā 9, dzīvojuši 30.gadu beigās.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv