Kas tiek plānots Mežaparka parkā?

Kā var lasīt, izstrādātajā stratēģijā tiek plānota Mežaparka teritorijas sakopšana par 50 000 latu gadā, bet nākamajos divos gados iecerēta atkritumu tvertņu un soliņu uzstādīšana par 50 000 latupiknika vietu ierīkošana par 10 000 latu un komunikāciju atjaunošana par 300 000 latu.

Autotransporta satiksmes organizācijai parka teritorijā divu gadu laikā vajadzētu izlietot 15 000 latu, parka pazīstamības un sabiedriskā novērtējuma veicināšanai – 25 000 latu, zaļā teātra rekonstrukcijai – 100 000 latu, bet kultūras dzīves atjaunošanai un uzturēšanai nepieciešami 50 000 latu gadā.

Prioritārā kārtībā nākamo četru gadu laikā plānota brīvdabas atpūtas un izklaides parku izveide par 100 000 latu, piekrastes izmantošanas koncepcijas izstrāde par 200 000 latu, kā arī tirdzniecības vietu sagatavošana un iznomāšana par 10 000 latu. Finansējuma apmērs noteikts, ņemot vērā iespējamo uzcenojumu inflācijas dēļ.

Kā nākamo gadu prioritātes paredzētas videi draudzīgu atrakciju izvietošana, piemēram, rodeļu trase, piedzīvojuma parka izveide, riteņbraukšanas celiņu izveide, velotrases mežā, bērnu spēļu laukumu ierīkošana, attīstot nemotorizētos sporta un izklaides veidus, pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošana, kā arī sporta un atpūtas inventāra nomas vietu ierīkošana.

Iecerēta arī inventarizācijas lietu, robežu plānu, topogrāfiju pasūtīšana un atjaunošana, faktiskā stāvokļa atspoguļošana īpašumtiesību apliecinošajos dokumentos atbilstoši likumdošanai, kadastru numuru precizēšana, teritorijas vienota pārvaldīšana un pašvaldības īpašumtiesību saglabāšana, kā arī noslēgto nomas līgumu un nomnieku darbības izdevīguma panākšana pašvaldībai, aģentūrai un lielākai daļai parka apmeklētāju.

Plānota gan mežu un apstādījumu sakopšana, gan ēku kosmētiskie vai kapitālie remonti, izmantojot videi draudzīgas tehnoloģijas, piemēram, ēkas ar augstu energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas, gan piestātnes un peldētavas sakopšana un niedru pļaušanas darbu turpināšana.
Izstrādātajā stratēģijā paredzēta arī sabiedrisko aptauju rīkošana reizi divos gados, regulāra sabiedrības informēšana par parka aktivitātēm un parka iekšējā transporta tīkla izveidošana.

Aģentūra “Mežaparks” ir Rīgas domes izveidota pašvaldības iestāde. Tās izveidošanas mērķis ir kultūras un atpūtas zonas “Mežaparks”, kas vēsturiski sastāv no meža teritorijas 384 hektāru platībā Ķīšezera piekrastē ar tajā ietilpstošo Lielās estrādes kompleksu četru hektāru platībā, vienota pārvaldīšana un apsaimniekošana, aizsardzība no kultūrvēsturiskā aspekta viedokļa, vērtību un lietderību palielinoša izmantošana, kā arī perspektīva un veiksmīga attīstība.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv