Kamdēļ ir būtiska katra atsauksmes lapa par Sabiedriskās apspriedes projektiem

Kamdēļ ir būtiska katra atsauksmes lapa par Sabiedriskās apspriedes projektiem, nevis viena liela atsauksmes lapa ar vairākiem iedzīvotāju parakstiem? Jo pēc Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumiem svarīgāks ir iedzīvotāju parakstu skaits, nevis iesniegumu skaits!

Atbild Mežaparka attīstības biedrības valdes loceklis Andis Zīlāns:

Jā, attiecībā uz likumu ir pilnīga taisnība, taču likumi tiek izpildīti ļoti dažādi (dažreiz, neskatoties uz rakstiskām iebildēm, netiek pildīti).

Biedrības līdzšinējā pieredze rāda, ka lēmumu pieņēmēji sabiedrisko apspriešanu noteikumus traktē pēc sava prāta un vajadzībām, dažkārt pat sagrozot priekšlikumu (atsauksmju) būtību.

Piemēri:
1. Vienmēr Mežaparka Attīstības biedrības viedokli uzskata kā vienu atsauksmi, neskatoties uz to, ka biedrībā ir pāri par 70 biedru.
2. Sabiedrisko atsauksmju kopsavilkumos, ko uzraksta sabiedriskās apspriedes vadītājs no Pilsētas Attīstības departamenta, tiek uzskaitīts atsauksmju skaits, bet reti kad pārstāvēto cilvēku skaits, ko arī nolasa komitejās, līdz ar to sniedzot sagrozītu informāciju, uz kuras pamata tad arī pieņem lēmumus par projekta tālāko gaitu.
3. Mežaparka Attīstības biedrība par Milano Holding Group projektu Rusova ielā 1 uzrakstīja priekšlikumu ar pamatojumiem, kas bija absolūti pretējs plānotajām trīs 24 stāvu ēkām, taču sabiedriskās apspriedes kopsavilkumā tika ierakstīts, ka neviens priekšlikums un atsauksme nebija pret piedāvāto projektu…

Tadēļ ir svarīga katra iesniegtā anketa, kas mazina iespējas sagrozīt informāciju.

Mežaparka Attīstības biedrība ar šādu kārtību nav apmierināta, tādēļ vērsīs arī sabiedrības un atbildīgo institūciju uzmanību uz šādiem gadījumiem!

Ar konkrētiem materiāliem var iepazīties biedrībā pie Anda Zīlāna 7518014

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv