Ir iespēja piedalīties Mežaparka tuvākās apkārtnes apjomīgo plānošanas projektu apspriešanā

Šogad notiek tuvākās Mežaparka apkārtnes plānošana vairāk kā 80 hektāru platībā:

 • tiek iezīmēta Brīvības ielas dubliera trase,
 • tiks uzsākti darbi pie Austrumu maģistrāles tālākās izbūves no Vairoga ielas pārvada līdz Viestura prospektam,
 • Rīgas domē ir apstiprināts Milano Holding Group projekts Mežaparks Plaza Rusova ielā 1 – trīs augstceltņu būviecere blakus TEC,
 • tiek veidots detālplānojums 38 hektāru lielai teritorijai bijušajā armijas teritorijā Kokneses prospektā 1A – Jaunais Mežaparks,
 • citai Kokneses prospekta 1A daļai (4 hektāri) tiek veidota būviecere daudzstāvu dzīvojamām ēkām Glika ielas posmā,
 • tiek izskatīta būviecere “Ezerparks” Rusova ielā vairāk kā 25 hektārus lielai teritorijai,
  ir uzsākta būvniecība Ķeizarmeža krastos Ezermalas ielā,
 • savukārt pašlaik oficiāli vēl nekas nav zināms par iecerēm, kas tieši notiks starp Ķempes un Ķīšezera ielu, kā arī Visbijas ielas dārziņu teritorijā no Stendera ielas līdz Austrumu maģistrālei.

Ir apsveicami, ka jauna attīstība notiek Rīgas iekšienē, tomēr maksātspējīgo iedzīvotāju aizplūšanu uz pierīgu un līdz ar to satiksmes plūsmas palielināšanos un vides kvalitātes pasliktināšanos Rīgā var novērst vienīgi augsti KVALITATĪVU apkaimju veidošana. Lai iepazītos ar topošajiem projektiem, vairāki no kuriem izmanto Mežaparka vai ar to asociētu zīmolu, Mežaparka Attīstības biedrība tikās ar Ezerparka veidotājiem – SIA New Europe valdes priekšsēdētāju un Rīgas domnieku G.Bojāru, SIA New Europe attīstības direktoru A.Lekuzi un sabiedrisko attiecību speciālisti B.Štramu, SIA Metrum pārstāvi A.Kublačovu, kā arī ar bijušās armijas teritorijas attīstītājiem – firmas Alta Real Estate Partners izpilddirektoru Keith A.Cullen un šīs teritorijas plānotājiem, Latvijas Arhitektu savienības priekšsēdētāju un SIA Nams pārstāvi S.Ņikiforovu, projekta vadītāju no SIA Nams arhitektu A. Ansonu.

Par Ezerparka projektu Mežaparka Attīstības biedrībā ir pieejami plašāki materiāli nekā sabiedriskajā apspriedē izstādītie, šajā projektā ir iezīmētas vairākas salīdzinoši pozitīvas lietas – netiek izmantots Rīgas attīstības plānā noteiktais maksimālais ēku augstums un apbūves intensitāte, rajona iekšienē ir paredzēta publiskā telpa un tiek plānots lietus notekūdeņus neievadīt kopējā lietus kanalizācijas sistēmā, bet gan izmantot apkārtnes ainaviskajai uzlabošanai. Zviedru firmas SWECO FFNS arhitektu plānojums dublē jau Stokholmā realizētas dzīvojamās apkaimes projekta dažādas detaļas, kas ir rezultāts zviedru arhitektu veiktajam izglītošanas darbam un centieniem Rīgā apkaimes attīstībā ienest kaut ko būtiskāku – domu par potenciālā iedzīvotāja labsajūtu. Pēc sarunas ar Ezerparku tomēr jāsecina, ka projekta pozitīvo aspektu sekmīgai realizācijai ir nepieciešami daudzi papildus apstākļi, kas pašlaik netiek plānoti, un tādējādi var izjaukt visu kopējo koncepciju.

Savukārt bijušās armijas teritorijas attīstīšanā kā pozitīvie aspekti minami Mailes upītes neielikšana caurulē un detālplānojuma izstrāde teritorijas lielākajai daļai, kas tomēr ir konkrētāks pieturas punkts turpmākajai attīstībai nekā būvieceres apstiprināšana. Tālākais šajā projektā pašlaik ir atkarīgs no plānotāju profesionalitātes mūsdienīgas un perspektīvas pilsētas veidošanā un apstākļiem, kā izdosies līdzsvarot kvalitatīvas dzīves un darba vides veidošanas nosacījumus ar attīstītāja biznesu – maksimāli ienākumi no katra kvadrātmetra pārdošanas.
Šie projekti pašlaik tiek izstrādāti un vērtēti izolēti no kopējā konteksta, nepilnīgi izvērtēta plānoto jauno apbūves teritoriju infrastruktūras izveides (ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, transporta un citas infrastruktūras) iespējamā ietekme uz jau pastāvošās sistēmas darbības efektivitāti.

Kopumā šie projekti kardināli izmainīs apstākļus plašākā apkārtnē un ietekmēs arī Rīgas dzīves vides kvalitāti, tāpēc Mežaparka Attīstības biedrība ir lūgusi Vides pārraudzības valsts birojam piemērot vienu kopēju ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūru visiem attīstības projektiem jaunajā Rīgas attīstības centrā starp Mežaparku, Ķīšezeru un Čiekurkalnu. Plašāka informācija: Ezerparks , Jaunais Mežaparks

Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros esam lūguši izvērtēt:

 • Transporta infrastruktūras, tai skaitā pilsētas ielu un sabiedriskā transporta kapacitāti un jaunradītās satiksmes ietekmi uz gājēju iespējām, velosatiksmi, apkārtējām apkaimēm, tai skaitā blakusesošajām dzīvojamām apkaimēm Čiekurkalnu un Mežaparku.
 • Gaisa kvalitātes izmaiņas un to ietekmi uz vidi un iedzīvotāju veselību esošajās apkaimēs un plānotajos apbūves projektos.
 • Applūšanas riska novērtējumu jaunās apbūves teritorijās un plānoto applūšanas aizsardzības hidrotehnisko būvju un pazemes autostāvvietu ietekmes novērtējumu uz blakusesošajām teritorijām.
 • Pirmsskolu, pamatskolu un vidusskolu infrastruktūras pietiekamību un pieejamību tuvējā apkaimē.
 • Sociālo, rekreācijas un ārstniecības iestāžu pietiekamību un pieejamību tuvējā apkaimē;
 • Paredzētā apbūves blīvuma un tehnisko risinājumu ietekmi uz iespējām nodrošināt teritorijas ar zaļajām zonām – pārsvarā apzaļumojums plānots uz autostāvvietu jumtiem;
 • u.c., tai skaitā paredzamo trokšņa līmeni.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
 • Lībekas iela 27
 • 67518014; 26439557
 • mezaparks@gmail.com
 • Reģ. Nr. 40008030889
 • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv