Pašvaldības aģentūra “Mežaparks” budžeta grozījumos prasīs 263 000 latu

Pašvaldības aģentūra “Mežaparks” budžeta grozījumos prasīs 263 000 latu

Rīga, 11.apr.. Rīgas pašvaldības aģentūra “Mežaparks” Rīgas domes budžeta grozījumos pieprasīs papildu 263 000 latu.
Šo pieprasījumu šodien atbalstīja arī Rīgas domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja.

90 000 latu paredzēts izlietot solu ierīkošanai “Zaļajā teātrī”. Iecerēts ierīkot 12 solu rindas, kurās kopā būs 360 soli ar 3200 sēdvietām.

Par 50 000 latu paredzēts sakārtot parka teritorijā esošos asfaltbetona pievadceļus, gājēju ietves un celiņus, saremontēt asfaltbetona segumu aptuveni 2000 kvadrātmetru platībā.

Iecerēts arī izremontēt un pārbūvēt tualeti centrālajā parka alejā. Tā tiks pielāgota arī sporta inventāra nomas punkta vajadzībām. Par 50 000 latu plānots remontēt bojātos ūdensvada un kanalizācijas pievadus un mezglus, nomainīt santehniku, atjaunot griestu, sienu un grīdas segumu, estrādes sienu virsmu, kā arī veikt elektroinstalācijas darbus.

Par 10 000 latu plānots sakopt mežu parka teritorijā. Tās laikā notiks sanitārās cirsmas izstrādes un jaunu priedīšu stādīšana trīs hektāru platībā.

Savukārt 30 000 latu paredzēts izlietot publiska Līgo svētku pasākuma rīkošanai. Tajā notiks izrāde “Zaļajā teātrī”, uzstāsies folkloras un etnogrāfiskās kopas, iecerēts arī uguns šovs.

Dažādiem citiem kultūras pasākumiem plānots izlietot 33 000 latu. Jūnijā un augustā iecerēts rīkot “Bērnu svētkus”, septembrī – “Čiekuru balli”. Plānots rīkot arī Ziemassvētku pasākumu.

Aģentūras “Mežaparks” direktors Gundars Vītols komitejas deputātiem norādīja, ka viena no aģentūras funkcijām ir kultūras pasākumu organizēšana, bet nauda šim nolūkam līdz šim budžetā nav paredzēta.

Par finansējuma piešķiršanu šī gada Rīgas domes budžeta grozījumos vēl būs jālemj pašvaldības Budžeta komisijai. Galīgo lēmumu pieņems Rīgas dome.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv