Mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju komplekss Kokneses prospektā

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes padomes 22.02.2007. sēdē pieņemto lēmumu, SIA „Baltic Park”, Reģ.Nr. 40003179885, nodod publiskai apspriešanai mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa Rīgā, Kokneses prospektā 1A, kadastra Nr. 01000902016, būvniecības ieceri.
Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas telpās, Rīgā, Rūpniecības ielā 21, laikā no 2007.gada 30. marta līdz 30. aprīlim darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami minētajā laika posmā Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rīgā, Rūpniecības ielā 21, kā arī Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālrunis informācijai: 67012850.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu virzīs izskatīšanai Rīgas domē.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras nodaļas būvniecības publiskās apspriešanas speciāliste Kristīne Brikule, tālrunis: 67012850.

Projektētājs: SIA „NAMS”

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv