MAB Prioritāšu virzieni 2007. gadā:

1. Prioritāšu virzieni 2007. gadā:
1.1.Pirmo info lapiņu izdot pašu spēkiem, tā varētu kalpot arī kā paraugs Parex piedāvājumam.
1.2.Pavasara talka – Olafs noskaidro, kur pilsēta vai citas organizācijas rīko pavasara talku, tur pievienojamies.
1.3.Ielu svētki (darba grupa organizēšanai – cilvēkus aicinām caur info lapu ar konkrētu darba grupas sanākšanas datumu).
1.4.10 gadu jubileja.
1.5.MAB sabiedriskās attiecības, lai popularizētu MAB un atšķirībā no Mežaparka līdzsvarotas attīstības biedrību:
1.5.1. vairāk daudzināt tās vārdu zem labie padomiem, darbībām;
1.5.2. desmitgades izmantošana;
1.5.3. ziedojumu sistēmas sakārtošana
1.6.Avīzes izdošana 2 reizes gadā (papildināt ar „iznāk kopš…”)
1.7.Sadarbība ar aģentūru „Mežaparks”. Varbūt piedalīties ielīgošanas organizēšanā Zaļajā teātrī, varbūt aģentūra varētu sponsorēt vienu info lapiņu.
1.8.bērnu laukums (jāsarunā darba grupas tikšanās)
1.9.Dārzu konkurss – info lapiņā, jaunas prioritātes.
1.10. Dialoga turpināšana ar Šveices vēstnieci (Kristīnei jāzvana)
1.11. Velonovietnes Mežaparkā sabiedriskos punktos (perspektīvs projekts nākotnei, arī saistībā ar veloceliņu).
1.12. Izsekot jautājumu par labiekārtoto pludmali Ezermalas 30 (?Mārīte?)
1.13. Priežu stādīšana – Šveices vēstniece, vai MAB ieteikums, skola.
1.14. S.Vieses darbu izdošana (Biruta sazināsies ar Rakstnieku savienību).
1.15. Nodokļu maksāšanas atlaižu saņēmēja statusa nokārtošana.
1.16. Epastu adresātu saraksta veidošana.
1.17. Kalendārs 2008./2009. gadam.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv