Priekšlikumi Mežaparka detālplānojuma izstrādei pirmajā sabiedriskajā apspriešanā

2006. gada 21. aprīlī.
Nr.K-4.

Balstoties uz:
– Mežaparka līdzsvarotas attīstības plānu, kurš veidots, apkopojot iedzīvotāju aptaujas rezultātus;
– Mežaparka Parka attīstības virzienu iezīmēšanas pasākuma rezultātiem (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā 2004. gada 9.decembrī);
– principiem, pēc kuriem tika veidota Mežaparka dzīvojamā teritorija un parks;
ierosinām Mežaparka Parka attīstībā (tā vispārējās attīstības koncepcijā un detālplānojuma izstrādē) ievērot sekojošus priekšlikumus.

Pirms atsevišķu elementu izvietojuma izvēles detālplānojuma izstrādē noteikt VIENU koncepciju kā galveno Parka attīstības vadmotīvu.

Paplašināt detālplānojumā apskatāmo teritoriju, iekļaujot tajā Ķīšezera krasta joslu no Nacionālā Zooloģiskā dārza līdz TEC-2 kanālam un no krasta līnijas līdz Ezermalas ielai, jo tas sniegtu integrētu un pamatotāku kopskatu atsevišķu funkcionālo elementu plānošanai pie Ķīšezera.

Saglabāt Parku kā “Rīgas plaušas” un dabisku mežu, kā arī neapbūvētu ezera krastu un ezera ūdens teritoriju, tajā paredzot vietu atpūtai brīvā dabā un nemotorizētajiem sporta veidiem – riteņbraukšanai, skrituļošanai, slidošanai, slēpošanai, bet Ķīšezerā – vairākas labiekārtotas peldvietas un telpu nemotorizētiem ūdenssporta veidiem.

Kā galveno vadmotīvu parka funkciju plānošanā papildus Dziesmu svētku mājvietai paredzēt bērniem un pusaudžiem piemērotas aktivitāšu iespējas, jo Rīgā praktiski nav labiekārtotas vietas ģimenes atpūtai ar bērniem brīvā dabā.

Visur, kur parka teritorijā būs pieļaujama apbūve, to veidot ar zonējumu “Publiskā apbūve ar apstādījumiem” un tikai saskaņā ar pilsētas parka funkcijām, nevis komercijas vai dzīvojamām funkcijām.

Apbūves elementus, kuri nepieciešami parka funkciju nodrošināšanai, plānot tikai vietās, kur jau līdz šim ir bijusi vēsturiskā apbūve – Slidotavas teritorijā, Vudisona termināla teritorijā, Pāvu ielas rajonā, atrakciju parka vietā, un Dziesmu svētku estrādi saglabāt vecajā vietā.

Apbūves stāvu augstumu parkā paredzēt atbilstošu Mežaparkam kā vietējās nozīmes arhitektūras piemineklim – trīs stāvi, ieskaitot jumta jeb bēniņu izbūvi.

Tā kā galvenā ideja ir pilnveidot Mežaparku kā pilsētas parku, tad transporta risinājumos piekļūšanai pie parka galveno uzsvaru likt uz sabiedriskā transporta uzlabošanu un velotransporta attīstību, lai izvairītos no jaunu sastrēgumvietu veidošanas un satiksmes palielināšanas, līdz ar to trokšņa, stresa un piesārņojuma palielināšanas Rīgas teritorijā. Lai veicinātu parka apmeklētājus lietot sabiedrisko un velotransportu, neveidot pašreizējos normatīvos paredzēto autostāvvietu skaitu, bet mazāk par normatīvos paredzēto.

Nepieciešamās autostāvvietas veidot ĀRPUS parka teritorijas, lai nesamazinātu parka “ekoloģisko” teritoriju.
Tā kā parka galvenā mērķauditorija varētu būt bērni, par parka iekšējo transportu izmantot telpu nesadalošu transportu, kurš nerada piesārņojumu.

Cerot uz konstruktīvu sadarbību, Kristīne Āboliņa, Mežaparka Attīstības biedrības Valdes priekšsēdētāja.

ATSAUKSME:
1. Mežaparks jāsaglabā kā vienota, īpaša teritorija ar dabisku meža ainavu veselīgai atpūtai brīvā dabā, ar pieeju Ķīšezeram. Parka daļā nedrīkst būvēt dzīvojamās mājas un augstceltnes. Parkā neiederas dažādas spēļu zāles, restorāni, viesnīcas ar plašām autostāvvietām un tuneļiem.

Detālplānojuma izstrādē jānosaka viena galvenā koncepcija parka attīstībai, un visa teritorija nedalīta jāapsaimnieko likumīgi ieceltai parka administrācijai. Nedrīkst iznomāt atsevišķus zemesgabalus, kas vēlāk varētu pāriet privātīpašumā. Plānojot jāizmanto esošās, vēsturiski izveidotās stigas un no kokiem brīvās vietas, paredzot tur celiņus velosipēdistiem, skrituļslidotājiem un pastaigām, kā arī bērnu rotaļu laukumus, piknika un atrakciju vietas. Jāatjauno slidotava tās bijušajā teritorijā, jāizveido sporta inventāra nomas punkti.

Autostāvvietas jāplāno ārpus atpūtas zonas. Apmeklētāju nokļūšanai uz parku jāparedz sabiedriskā transporta iespēju pilnveidošana.

Dziesmu svētku estrāde jāatstāj pašreizējā vietā. To rekonstruējot, jāparedz telpas koncertu, teātra izrāžu un izstāžu rīkošanai.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv