Jaunā Mežaparka skola Saulcerītes Vieses vārdā

Tā kā Rīgas attīstības plāns (2006.-2018.g.) paredz jaunas skolas būvniecību Mežaparkā, Mežaparka Attīstības biedrība ir izvirzījusi priekšlikumu Rīgas domes Izglītības, sporta un jaunatnes departamentam jauno skolu nosaukt bijušās Mežaparka iedzīvotājas, literatūrzinātnieces, rakstnieces un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres vārdā – Saulcerītes Vieses Mežaparka vidusskola. Saskaņā ar Mežaparka sākumskolas Vecāku padomes priekšlikumu tiek ierosināts jauno Mežaparka skolu būvēt Saulesdārza teritorijā.

Viena no Mežaparka Attīstības biedrības dibinātājām un ilggadējā priekšsēdētāja Saulcerīte Viese nesavtīgi strādāja Mežaparka skaistās dabas, arhitektūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Īpaši daudz enerģijas viņa veltīja tieši darbam vēsturiskā bērnu parka Saulesdārza un senā Grāves muižas ansambļa saglabāšanai, lai bērniem dāvāto īpašumu, kas savulaik saziedots par tautas līdzekļiem, nepārvērstu par dzīvojamo māju un darījumu objektu, bet lai tas turpinātu kalpot sākotnējiem mērķiem – bērnu audzināšanai un izglītošanai.

Šī gada 1. jūnijā Mežaparka sākumskolas direktore Līga Norde un Mežaparka Attīstības biedrības pārstāvis Andis Zīlāns tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāri Tatjanu Koķi un valsts sekretāra vietnieku Eiropas lietu un vispārējos jautājumos Andreju Cini par Saulesdārza teritorijas turpmāko attīstību. Tikšanās laikā IZM vadība tika iepazīstināta ar priekšlikumu par jaunās Mežaparka skolas būvniecību Saulesdārza teritorijā. L. Norde informēja, ka sākumskolas pašreizējās telpas bijušajā dzīvojamā mājā Lībekas ielā 27 jau tagad neatbilst mūsdienīgas skolas prasībām un ka Mežaparka sākumskolas izaugsme pēdējo divu gadu laikā no četrām līdz sešām klasēm liecina par pieprasījumu pēc izglītības iestādes Mežaparkā, kas spēj nodrošināt šeit dzīvojošos bērnus vismaz ar pamatskolas izglītību. IZM vadība ar sapratni uztvēra ideju par jaunās skolas izveidi Saulesdārza teritorijā un apņēmās turpmāk uzturēt ciešākus kontaktus ar Mežaparka iedzīvotājiem.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv