Ķīšezera “melnumi” zem sniega segas baltuma

Patiešām – dabasmātes dāsnums vienas dienas laikā noslēpa visus cilvēku “melnos” darbus ezera krastā Mežaparkā, Ezermalas ielā 20 b: acīs vairs neduras ne ezerā izgāztie būvgruži, cementa bluķi un metāla stiegrojumi, ne pārpurvotie dārzi piekrastē. Viss balts un tīrs. Bet vai īstenībā tīrs?

Ja būtu turpinājusies tā milzīgā rosība, kas krastmalā valdīja oktobrī, kad smagi piekrauti lielum lieli pašizgāzēji skraidīja veikli kā skudriņas, aizvedot pirms trim gadiem nelietīgi sagāzto… Jā, ja būtu turpinājusies aizvešana.

Taču Ķīšezers tīrs tomēr nebūtu. Jo, raugi, Rīgas “kungi” tā bija lēmuši, ka naudiņu vajadzētu tērēt pa daļām – vispirms aizvest nelikumīgi izgāzto no bijušās tauvas joslas, tad to meliorēt, savest melnzemi un uzsēt zālīti un tikai pēc tam pāri šai sakoptajai joslai “vilkt” laukā no ūdens atlikušo lielāko daļu būvgružu. Šī darbošanās ezermalā ir SIA “Roadeks” ziņā. Rīgas domes Vides departaments ir noslēdzis līgumu ar šo firmu par Ķīšezera krasta rekultivācijas un gruntsūdens pazemināšanas darbiem, tērējot šim nolūkam veselus 20 tūkstošus latu. Darbu izpildes termiņš ir noteikts šī gada 1.decembris. Rokot atkritumi tiekot šķiroti, jo starp būvgružiem esot dažādas ierīces un metāla gabali. Būvgružus vedot uz pārstrādi, pārējos atkritumus uz izgāztuvi.

Viss pašlaik notiekošais patiešām apstiprina kādā preses izdevumā izteikto apgalvojumu, ka ierēdņi ir gatavi izšķiest lielus līdzekļus, kas nelietderīgi tiek izmantoti nelikumīgās būvgružu izgāztuves labiekārtošanai, nevis likvidēšanai. Pēc visu būvgružu izvešanas šāda meliorācija vairs nebūtu vajadzīga.

Mežaparka Attīstības biedrība turpina sekot notikumiem un lēmumiem par Ķīšezera krastu un joprojām cer, ka šajās imitētajās likumu un lēmumu izpildes darbībās nepazudīs galvenais – Vides valsts inspekcijas 2003.gada 18.jūlija rīkojuma reāla izpilde, kas nosaka visu nelikumīgi izbērto būvgružu izvešanu un ezera krasta līnijas atjaunošanu. Savukārt Ziemeļu rajona prokuratūra turpina vākt un apkopot ierosinātās krimināllietas materiālus.

Cerīgu vēsti Mežaparka Attīstības biedrība ir saņēmusi arī no LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas. Vēstulē apstiprināts, ka ministrija nopietni seko situācijai Ezermalas ielā 20 b un ir lūgusi Rīgas domes priekšsēdētāju G.Bojāru paskaidrot, vai pašreiz veiktie pasākumi nodrošinās Vides valsts inspekcijas 18.07.2003. rīkojuma izpildi: vai būs izvesti būvgruži no visas Ķīšezera krasta teritorijas Ezermalas ielā un vai rekultivācijas rezultātā būs pilnībā atjaunota sākotnējā ezera krasta līnija. (Pasvītrojumi tekstā – kā vēstules oriģinālā.) Vienlaikus ministrija ir lūgusi G.Bojāram informēt, vai Rīgas dome ir vērsusies tiesā, lai civiltiesiskā kārtībā piedzītu no SIA “Ezermala” zaudējumus, kas nodarīti pašvaldības nekustamajam īpašumam minētajā adresē SIA “Ezermala” patvaļīgās saimniekošanas rezultātā.

Viens no pēdējiem notikumiem Ķīšezera bēdīgi slavenajā epopejā ir Rīgas domes š.g. 16.novembra sēde. Tajā ļoti skaidri atklājās ezermalas “saimniekotāju” īstie mērķi. SIA “Ezermala” bija iesniegusi Rīgas domei lūgumu iznomāt zemi uz 25 gadiem laivu novietņu rekonstrukcijai un jaunu būvniecībai, kā arī administratīvās ēkas celtniecībai, solot projektā ieguldīt 3,8 līdz četrus miljonus ( ! ) latu. Rīgas dome 16.novembra sēdē ir nolēmusi noraidīt šo lūgumu un neiznomāt zemi SIA “Ezermala”.

Lūk, kā pamazām melnie darbi ezermalas sakarā kļūst gaišāki ne tikai no ziemas sniega baltuma. Cerēsim joprojām, ka tā turpināsies arī pēc sniega nokušanas un arī pēc pašvaldību vēlēšanām.

BIRUTA BERNACKA,
Mežaparka Attīstības biedrības valdes locekle
“Mežaparks. Vakar. Šodien. Rīt.” 2004.g. nov.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv