“Saulesdārza” Sabiedriskās konsultatīvās padomes sanāksme

Izglītības un zinātnes ministrijā 2003.g. 26.martā.

Šī ir viena no daudzajām dažāda līmeņa un kontingenta sanāksmēm, kas pēdējo gadu laikā notikušas “Saulesdārza” lietderīgas izmantošanas sakarā. Šīs sanāksmes mērķis ir apspriest un apkopot kārtējos labojumus “Nekustamā īpašuma nomas līgumā”.

Sanāksmi vada Izglītības un zinātnes ministra padomnieces Anita Kalniņa un Inese Kalniņa.

“Šo līgumu var uzskatīt par pārjaunojumu, jo tā pamatā ir iepriekšējie līgumi – zemes nomas līgums un nekustamā īpašuma nomas līgums,” uzsver Inese Kalniņa, kas īpašu uzmanību pievērsusi lietu juridiskajai kārtībai. Šajā līguma variantā iekļauti visi iesniegtie priekšlikumi, izņemot “Neparasto Rīdzinieku” projektu.

Tiek izteikti vairāki konkrēti pamatoti līguma noteikumu labojumi. Tos iesniedza arī Mežaparka attīstības biedrības pārstāvji – Kristīne Āboliņa un Andis Zīlāns. Starp citu, mūsu pārstāvju iesniegtie iepriekšējā līguma labojumi gandrīz visi tika ņemti vērā.
Gaidīsim atklātā konkursa izsludināšanu.

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv