Sniega nokrišņu piesārņojums 2002. gada ziemā Mežaparka apkārtnē

Vides piesārņojuma ietekmes pētījumos nozīmīga loma ir metālu noteikšanai nokrišņos.

Sniega paraugus ievāca 2002. gada janvārī pēc 35 dienu ekspozīcijas Mežaparkā un Brāļu kapu memoriālā. Sniega segas biezums bija no 8 līdz 19 cm.

Izkausēta sniega paraugiem noteica Na, K, Mg un smago metālisko elementu saturu.Analīzei izmantoja atomabsorbcijas (Mg, Fe, Zn, Cu, Mn noteikšanai), liesmas emisijas (Na un K noteikšanai) un potenciometriskā stripinga (Cu, Pb, Cd noteikšanai) metodes.

Atsevišķi analizēta grūti šķīstošā frakcija, ko ieguva filtrējot sniegūdeni. Iegūtosrezultātus salīdzināja ar iepriekšējo gadu mērījumu rezultātiem.

Sniega ūdens pH vērtības bija robežās no 6,2 – 6,6, kas atšķiras no pēdējo gadurezultātiem (pH = 5,5 – 6,3 1999. un 2001. gadā). Sniega ūdens vadītspējas vērtības(8,5 – 17,5 µS/cm) ir mazākas par iepriekšējos gados noteiktām (piem. 11,3 – 22,9µS/cm 2001. gadā).

Magnija saturs viegli šėīstošai frakcijai ir robežās 0,12 – 0,41 mg/m2.24h, kas ir mazāk kā iepriekšējos gados (0,39 – 0,65 mg/m2.24h 2001. gada pētījumos). Kālija daudzums sniegūdenī ir 0,06 – 0,45 mg/m2.24h, kas ir būtiski mazāk kā 2001. gada pētījumos (0,35 – 0,79 mg/m2.24h) un ir tuvāk 1999. gada analīžu rezultātiem.

Nātrija daudzums sniega paraugos (0,22 – 2,0 mg/m2.24h) ir mazāks par iepriekšējo gadu rezultātiem.

Svina daudzums filtrētā sniegūdenī (1,1 – 8,3 µg/m2.24h ) ir tuvs iepriekšējā gadākonstatētajam (1,2 – 6,5 µg/m2.24h). Vara daudzums (3,5 – 23,3 µg/m2.24h ) ir mazāks par iepriekšējā gadā konstatēto (5,0 – 36,7 µg/m2.24h). Kadmija daudzums sniegūdenī ir 0,06 – 0,23 µg/m2.24h .

Aldis Zekunde, E-mail: zekunde@latnet.lv

Ilze Bičevska, Andris Spricis

Address: Kr.Valdemāra iela 48,
Rīga LV-1013,
371 7372597,
E-mail: spricis@latnet.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība

  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2

Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv

Mežaparka Attīstības biedrība (MAB) ir dibināta 1997. gadā un savā darbībā balstās uz brīvprātīgo biedru principa. Biedrības ikdienas darbu nodrošina valde septiņu valdes locekļu sastāvā, kuru reizi gadā no sava vidus ievēlē biedrības biedri. Biedrībā laipni aicinām iestāties ikvienu, kam rūp līdzsvarota Mežaparka apkaimes attīstība un ar to cieši saistītā sava, šajā unikālajā apkaimē esošā īpašuma vērtības saglabāšana. Novērtējam ikviena Mežaparka iedzīvotāja iniciatīvu un ieceres, kā arī savu veltīto laiku un enerģiju šo ieceru īstenošanā. Biedrības darbībā vienmēr cenšamies salāgot Mežaparka iedzīvotāju izteiktos viedokļus, ekspertu ieteikumus un sadarbības attiecību nepieciešamību ar atbildīgajām Rīgas domes institūcijām.

Mežaparka Attīstības biedrība
  • Lībekas iela 27
  • 67518014; 26439557
  • mezaparks@gmail.com
  • Reģ. Nr. 40008030889
  • AS “SWEDBANK” LV76 HABA 0001 40J0 3774 2
Pieraksties jaunumiem

© 2024 Mežaparka Attīstības biedrība
Izstrāde verpejs.lv